<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4958233&amp;fmt=gif">

Logo-Banner-Image-5
Banner-Image

DIGITAL UP-GRADE

PROIECT

ENDAVA ROMÂNIA SRL în calitate de Beneficiar implementează proiectul cu titlul „Digital Up-Grade”, POCU/861/3/12/149131, în baza contractului de finanțare nr. OIR 12027 din 04.08.2021, încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Capital Uman (POCU).
 • Data începerii proiectului: 05.08.2021
 • Data finalizării proiectului: 04.02.2023
 • Valoarea totală a proiectului: 2.501.554,51 lei
 • Valoarea nerambursabilă a proiectului: 988.060,83 lei (asistență financiară nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană) și 174.363,67 lei (asistență financiară nerambursabilă națională)
 • Contribuția eligibilă a Beneficiarului: 1.162.424,50 lei
 • Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

OBIECTIV General

Obiectivul general al proiectului este creșterea numărului de angajați în Endava România pentru a-și îmbunătăți competențele prin participarea la cursuri de specializare și perfecționare. Proiectul răspunde priorității de investiții 10.iii prin actualizarea cunoștințelor, aptitudinilor și competențelor digitale avansate ale angajaților în cadrul unor programe de formare în domenii precum: metode Agile de programare IT, Arhitectură bazată pe riscuri şi costuri, infrastructura server Windows, limbaje de programare de tipul JAVA, .Net, Python, Angular Advanced, Node.js, testare manuală și automată, lucrul cu sisteme distribuite in Cloud, Oracle Fusion Technical, aplicaţie de tipul Service Now, curs Microsoft 365, cursul managementul serviciilor IT, cursuri de networking.

OBIECTIVE SPECIFICE:

OS1: Creșterea competentelor în domeniul TIC pentru un număr de 535 de angajați prin organizarea unor programe de formare a competențelor digitale, dintre care minim 25% sunt femei. În cadrul proiectului vor fi organizate programe de formare de specializare și perfecționare pentru angajații Endava Romania aflați în diverse poziții și nivele de senioritate, atât cu furnizori externi cât și organizate intern. Prin intermediul acestor programe de formare, persoanele din grupul țintă vor obține competențele necesare pentru obținerea unor performanțe profesionale crescute, obținând certificări recunoscute fie la nivel de organizație, fie la nivel internațional.

OS2: Minim 428 de angajați, reprezentând 80% dintre participanții la programele de formare, vor obține certificat/ diploma/ adeverință de absolvire / de participare recunoscute la nivel de organizație.

 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

Activitatea Management și Coordonare
Coordonarea proiectului


Activitatea Formare Profesională
Elaborarea planului de formare

Pregătirea programelor de formare
Derularea cursurilor
Monitorizarea și evaluarea programului de formare
 

INDICATORII PROIECTULUI:

428 Persoane care dobândesc o calificare/care şi-au validat competenţele în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI la încetarea calităţii de participant

535 Angajați care beneficiază de programe de formare

1 Întreprindere sprijinită

REZULTATE:

 • 38 de angajaţi îşi îmbunătăţesc competenţele prin participarea la programe de formare a competenţelor digitale dedicate specialiştilor din domeniul IT de tipul metodologii de dezvoltare software Agile

 • 20 de angajaţi care ocupă poziţia de programator - nivelul arhitect îşi vor îmbunătăţi competenţele în domeniul programării arhitecturii bazate pe riscuri şi costuri

 • 20 angajaţi vor avea competenţe de utilizare de tehnici şi instrumente de administrare în Windows Server crescute ca urmare a participării la programele de formare realizate în cadrul proiectului

 • 168 angajaţi îşi vor îmbunătăţi competenţele de programare prin participarea la programe avansate de formare în limbaje de programare de tip JAVA, .Net, Python, Angular Advanced, Node.js

 • 110 de angajaţi îşi vor îmbunătăţi competenţele în domeniul testare manuală şi automată prin participarea la cursurile organizate în cadrul proiectului

 • 145 de angajaţi vor avea competenţe crescute prin participarea la programe de formare dedicate utilizării tehnologiei Cloud de tipul: Microsoft Azure 365 Fundamentals, Sharepoint, Mobility and Security, Oracle Fusion Technical, Lucrul cu sisteme distribuite în Cloud, Microsoft Azure 365 Administration, Sharepoint, Mobility and Security

 • 4 angajaţi îşi vor îmbunătăţi competenţele în domeniul baze de date prin participarea la programele de formare pentru utilizarea aplicaţiei Service NOW Platform

 • 20 de angajaţi prin participarea la programe de formare de tipul ITIL 4 Specialist Create, Deliver and Support, îşi vor dezvolta competenţele în Managementul serviciilor IT

 • 10 angajaţi îşi vor îmbunătăţi competenţele în domeniul reţele, prin participarea la programele de formare de tip Networking

GRUP ȚINTĂ

Condiții de eligibilitate

 1. Persoana să fie angajată cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial) la Endava România SRL;
 2. Locul de muncă ocupat să fie localizat în una din următoarele regiuni: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru și Sud-Muntenia;

Activități pentru grupul țintă

În cadrul proiectului grupul țintă va beneficia de următoarele cursuri:

 

 • Formare externă pentru dezvoltarea de competențe avansate:
Digital-Upgrade-Table-1-1
 • Formare internă pentru dezvoltarea competențelor de bază
Digital-Upgrade-Table-2-1

CITEȘTE DETALIILE DE SELECȚIE ȘI ANEXELE,
DESCARCĂ ANEXELE ȘI ÎNSCRIE-TE

Frame

Procedura de selecție a grupului țintă

DESCARCĂ
Frame (1)

Anexe la procedura de selecție

DESCARCĂ

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.mfe.gov.ro.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.